ואדי עארה מזוית אחרת מפגש בין נוף אומנויות ותרבויות

כתבה במיינט 17.10.2014   

אתר יסמין 

כתבה בווינט 1.1.2011   

 

 

27.3.2012 – טיול דרום השרון חלק א

 

 

27.3.2012 – טיול דרום השרון חלק ב

 

 

2.3.2013 – אסכולות

 

 

26.5.2013 – החברה להגנת הטבע

 

 

8.3.2014 – אסכולות

 

photo

מורת דרך מוסמכת,
B.A בארכיאולוגיה
ואומנות,
מוזאולגית מוסמכת.
טל משלבת בסיוריה
הייחודיים את
מקצועה כצורפת
ל"תכשיט של טיול"

reccomend